پادکست صوتی کتاب “پاسخ به تاریخ” به قلم محمدرضا شاه پهلوی – بخش دوم

پادشاه فقید در آخرین کتاب خود با نام «پاسخ به تاریخ» تلاش کرد تا به پرسش نسل‌های بعد از خود درباره کارنامه و دوران پربار پادشاهی اش پاسخ دهد. این کتاب در اصل به زبان فرانسوی منتشر شده و پس از چندی برگردان آن به فارسی در آمریکا و سپس ایران انتشار یافت.

 

لینک بخش نخست: