پادکست صوتی نامه مجتبی واحدی به شاهزاده رضا پهلوی | چرا وکالت می‌دهم

«یقین دارم توجه همه حامیان شما – پادشاهی خواه یا جمهوری خواه – به تاکید همیشگی شاهزاده، وحدت در صفوف آزادیخواهان و ایران دوستان را مستحکم تر و طمع جمهوری اسلامی به تضمین حیات خود بخاطر تشتت در صفوف مخالفان را خنثی خواهد کرد.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#مجتبی_واحدی

#من_وکالت_میدهم

@Unikador