و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند  – نکته نوشت

در حالی که حاکمیت تبهکاران  با تمامی باندها و دسته بندیهایش روز به روز جامعه و کشور را کمی بیشتر در گرداب بحران فلاکت زا و خطرناک کنونی فرو می برد، بخشی از قدرت حاکم که اتفاقا قوه مجریه را نیز در چنگ دارد، از خود در این رابطه سلب مسوولیت کرده و مدعی است که “اختیاری” ندارد. اما …

#یونیکا