ویژه‌برنامه نوروزی یونیکا | نوروز ۲۵۸۲

در آغاز سال نو، هم‌پیمان می‌شویم که با همت و همبستگی ملی، راه جاویدنامان انقلاب ملی ایران را ادامه دهیم و دست در دست هم ایرانمان را پس بگیریم. قسم به خون یاران / ایستاده‌ایم تا پایان

#برای_ایران

#نوروز

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador