ویدئوی کوتاه: طرفداران تیم سپاهان با پرچم اوکراین مقابل تیم زنیت روسیه و توضیحات حامد محمدی

ویدئوی کوتاه: طرفداران تیم سپاهان با پرچم اوکراین مقابل تیم زنیت روسیه و توضیحات حامد محمدی

#حامد_محمدی

#اوکراین

#روسیه

#ایران

@Unikador