ویدئوی کامل کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی که پس از سخنرانی در پارلمان اروپا برگزار شد

ویدئوی کامل کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی که پس از سخنرانی اصلی ایشان، امروز چهارشنبه ۱ مارچ ۲۰۲۳ در مقر پارلمان اروپا برگزار شد.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بروکسل

#انقلاب_ملی

@Unikador