ویدئوی کامل نشست «نقش زنان در انقلاب ملی ایران» همراه با پیام شهبانو فرح پهلوی | شنبه ۶ خرداد

ویدئوی کامل نخستین نشست زنان فیروزه‌ای که روز گذشته، شنبه ۶ خرداد‌ماه ۲۵۸۲ با عنوان «نقش زنان در انقلاب ملی ایران» در لندن برگزار شد.

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador