ویدئوی کامل سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست «اتحادیه ضدافترا» با زیرنویس فارسی

بخشی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی در این نشست:

«دوستانِ من! همانطور که کوروشِ بزرگ به آزادیِ یهودیان از بابِل کمک کرد و آنها را در بازسازی معبد یاری نمود، امروز، مردمِ من در اسارت هستند و به همبستگی و حمایت نیاز دارند. معبدی وجود دارد که باید بازسازی شود. ایران معبدِ ماست. با ما بایستید!»

زمان: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳

منبع: کانال یوتیوب اتحادیه ضدافترا (ADL)

لینک منبع:

https://shorturl.at/dBOT2

 

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#پیمان_کوروش

#برای_ایران

@Unikador