ویدئوی کامل سخنرانی حجت کلاشی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

آنچه در این ویدئو می‌بینید، سخنرانی کامل حجت کلاشی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان است که روز ۱۸ دی‌ماه سال ۲۵۸۱ در شهر کلن آلمان برگزار شده است.

#انقلاب_ملی_ایران

#حجت_کلاشی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador