ویدئوی کامل سخنان شاهزاده رضا پهلوی با هم‌میهان در سراسر جهان ׀ این رژیم رفتنی است

بخش نخست(سخنرانی شاهزاده) شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس خبری امروز، گروه‌های مختلف مردم را خطاب قرار داده و آنها را به همبستگی و سازمانیابی دعوت کرد و به نیروهای سرکوب نیز هشدار داد که فرصت پیوستن به مردم را ازدست ندهند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران

@Unikador