ویدئویی از گل‌باران شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین توسط هم‌میهنان مقیم اسرائیل

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۲۵۸۲ – ویدئویی از ورود شاهزاده رضا پهلوی، بانو یاسمین پهلوی و خانم وزیر گیلا گاملی‌ال به محل مهمانی شامِ هم‌میهنان یهودی مقیم اسرائیل و گل‌باران آنها همراه با سرود ای ایران.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش

@Unikador