ویدئویی از لحظه خروج شاهزاده رضا پهلوی از پارلمان بلژیک و شور وصف‌ناپذیر هم‌میهنان

سه‌شنبه ۹ اسفند ۲۵۸۱ ویدئوهای همرسانی شده از لحظه خروج شاهزاده رضا پهلوی از پارلمان بلژیک در میان شور وصف‌ناپذیر هم‌میهنان.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بلژیک

#انقلاب_ملی

@Unikador