ویدئویی از بازدید شاهزاده رضا پهلوی از نمایشگاه «شکوفه‌های شجاعت» در محل کنگره آمریکا

ویدئویی از بازدید شاهزاده رضا پهلوی از نمایشگاه «شکوفه‌های شجاعت» در محل کنگره آمریکا که به میزبانی سازمان نوفدی «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» برگزار شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador