وقتی یک بانوی کهنسال ایرانی‌-اسرائیلی در حضورِ شاهزاده، آرزوی بازگشت ایشان را به ایران می‌کند

پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۲۵۸۲ بخشهایی از جلسه پرسش و پاسخ شاهزاده رضا پهلوی با جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه حیفا اسرائیل. صحبت‌های این بانوی کهنسال ایرانی-اسرائیلی که پیش از شورش بهمن ۵۷ از شهبانو فرح پهلوی جایزه دریافت کرده دیدنی و شنیدنی است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#دانشگاه_حیفا

#پیمان_کوروش

@Unikador