وقتی کاسه صبرِ امیر طاهری لبریز می‌شود و دست به قلم می برد تا رشته‌ی عده‌ای را پنبه کند

کنفرانس امنیتی مونیخ از قاب عینک یک خبرنگار کارکُشته بین‌المللی

از متن مقاله:

«گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی از کنفرانس امنیتی مونیخ بود که کاسه صبر مرا لبریز کرد و به نوشتن این «دیدگاه» منجر شد… سردبیران بی‌بی‌سی فارسی می‌توانند نظر خود را در قالب یک سرمقاله یا «دیدگاه» عرضه کنند همانطوری که هر سال ده‌ها مقاله یا «دیدگاه»‌ ضدپهلوی و ضدمشروطه را که از سوی خوانندگان فرستاده شده است ارائه می‌دهند. اما آمیختن عقیده، آن هم عقیده تبدیل شده به عقده، با گزارش خبری از منظر اخلاف روزنامه‌نگاری پذیرفتنی نیست.»

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#کنفرانس_مونیخ

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador