وقتی خوزستانی‌ها با شعارِ «رضاشاه روحت شاه» به قلبِ دشمن نشانه می‌روند

شعار «رضاشاه روحت شاه» برزگترین و انقلابی‌ترین و حتی سکولارترین شعاری است که ایرانیان معترض در طول چند سال گذشته سر داده و می‌دهند. اعتراضات مردم در استان خوزستان به گرانی‌ها و بی‌کفایتی جمهوری اسلامی شب گذشته به چند شهر بزرگ استان از جمله اهواز و دزفول گسترش یافت. این اعتراضات از هفته گذشته و با وجود قطع اینترنت و جوّ سنگین امنیتی-نظامی با حضور نیروهای ضدشورش ادامه دارد.

منابع: رسانه های اجتماعی کیهان لندن

#خوزستان

#ایران

#رضا_شاه_روحت_شاد

@Unikador