وقتی خامنه‌ای می‌خواهد هم «مذاکره» کند و هم «تسلیم» نشود

خامنه‌ای امروز در حالی آمادگی مذاکره با آمریکا را به صورت تلویحی مطرح کرد که ناظران سیاسی معتقدند روزهای آینده آبستن تحولاتِ بزرگی است. آیا رژیم در تهران تن به نوشیدن یک جام زهر دیگر خواهد داد؟ آیا جمهوری اسلامی پیشاپیش به استقبال تسلیم در ساعت صفر رفته است؟ آیا محاسبه جمهوری اسلامی برای خریدن زمان واقعیست و به آن کمک می‌کند؟ یا اینکه جامعه جهانی موفق خواهد شد تا این رژیم یاغی و سرکش را مهار کند؟! بسیاری از تحلیل‌گران بر این باوردند که آمریکای تحت رهبری بایدن توان مدیریت و رهبری این کار را نداشته و اروپایی‌ها نیز از کلام فراتر نخواهند رفت و انتخاب نهایی آنها مماشات با خامنه‌ای و رژیمش خواهد بود! مهره‌های این شطرنج چگونه به حرکت در خواهند آمد؟ باید منتظر بود و مشاهده کرد. وین آوردگاه یک رویداد بزرگ تاریخی است. مهارِ سرکش‌ترین رژیم جهان یا تسلیمِ خواسته‌هایش شدن!

#مذاکرات_هسته‌ای

#گزارش_سیاسی

#نرمش_قهرمانانه

@Unikador