وقتی جز «شرم» بر سفره‌ها نیست؛ «خیابان» آخرین سنگر است

چهل و سه سال سیطره و چیرگی ملایان بر جان و مال و حقوق ایرانیان، چنان عرصه را بر مردمان این سرزمین بزرگ تنگ کرده که پدرانش، به جای نان شرم به خانه می‌برند، مادرانش به جای پول نفت، اشک را مهمانِ سفره‌ها می‌کنند، دخترانش با غروری لگد‌مال شده، آبرو می‌فروشند و پسرانش در سودای رسیدن به آزادی، رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند.

منابع: یونیکا ایران‌ترو

#اعتراضات_سراسری

#براندازی

#جمهوری_اسلامی

@Unikador