وقتی امیر طاهری با غلتک از روی مشاور خامنه‌ای رد می‌شود: چرا حداقل خفه نمی‌شوید؟

ظهر امروز سه‌شنبه ۲۷ تیر‌ماه ۲۵۸۲، امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی در رشته توئیتی زهر‌آگین، همانند غلتک از روی کمال خرازی، مشاور راهبردی اهریمن اعظم، علی خامنه‌ای رد شد و بار دیگر این نوکران پوتین را شُست و روی طناب پهن کرد تا درس عبرتی باشد برای همه روسوفیل‌ها و چاینو‌فیل‌هایی که برای مُتِعَرضان به تمامیت ارضی ایران ماله‌کشی می‌کنند.

#امیر_طاهری

#ایران_معبد_ماست

@Unikador