وطن به وقت لاله‌ها | ضحاکِ زمانه بار دیگر جان‌ِ عزیزانمان را گرفت  

با وجود مخالفت‌های گسترده و فراگیر مردمی در ایران و خارج از کشور و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی، قوه قهریه ضحاکِ جوان‌کُش صبح امروز، آدینه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، سه جوان بروند میهن – صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی – را به جوقه‌های اعدام سپرد و جانِ این عزیزان را گرفت تا بار دیگر ثابت کند که در شقاوت و وحشی‌گری هیچ همتایی در تاریخ نوین بشریت ندارد.

#خانه_اصفهان

#نذارید_ما_را_بکشند

#ایران_معبد_ماست

@Unikador