وطن‌فروشی ممنوع! بترسید از هنگامه‌ای که توفان خواهد شد

پیمان‌نامه ۲۵ ساله با چین، چه طرح هدفمند رژیم برای عبور از بحران باشد و چه برنامه‌ای برای به انحراف کشاندن افکار عمومی، باید در خدمت سازماندهی دوباره اعتراضات به کار گرفته شود. اگر هیاهوسالاران ولایتمدار می‌خواهند منافع درازمدت آینده ایران را قربانی مفاسد کوتاه‌مدت شخصی و گروهی خود کنند، اما بیشتر ایرانیان مایل نیستند که حل مسائل امروز ایران به فراموشی فردا منجر شود و به رژیم رو به اتمام که از دهه‌ها پیش به صورت مستعمره نامرئی چین درآمده است اجازه نخواهند داد که کشورشان به مستعمره مرئی تبدیل شود.

** برداشتی آزاد از یادداشت‌های ش.رستمی و امیر امیری

#چایناچای

#فروش_ایران_ممنوع

#براندازی

@Unikador