وضعیتِ «رهبری فرقه تبهکار» در هاله ای از ابهام

حدود دو سال پیش دو تحلیل گر سیاسی در روزنامه جروزالم پست مقاله ای منتشر کردند که حاکی از روند صعودی ابراهیم رئیسی بود که اکنون این پیش بینی به وقوع پیوسته و بر مبنای این #تحلیل پیش میرود . آنچه جالب توجه است وضعیت #مجتبی_خامنه_ای فرزند رهبر کنونی #فرقه_تبهکار است ….