وزیر اطلاعات اسرائیل در جروزالم‌پست: زمانِ ادای دِیْنِ یهودیان به کورش بزرگ و ایرانیان فرا رسیده است

مقاله‌ی خانم گیلاگاملی‌ال، وزیر اطلاعات اسرائیل در جروزالم‌پست

زمان انتشار: ۱۹ می ۲۰۲۳

«قوم یهود به خوبی به یاد دارند که چگونه رهبر تاریخی ایران، کوروش بزرگ، اجداد ما را از اسارت بابلی‌ها آزاد کرد و به آنها را در بازسازی معبد اورشلیم یاری نمود. اکنون نوبت ماست که با جست و جوی راه‌هایی برای مبارزه مشترک علیه ظلم مدرن رژیم آیت الله‌ها، رهایی مردم ایران از شر آنها و هموار کردن آیندهای بهتر برای مردم ایران، همچنین اسرائیلی‌ها و دیگر مردم منطقه، که مورد ظلم و آزار رژیم و گروه‌های نیابتی‌اش قرار دارند، آن چه را کورش بزرگ و ایرانیان انجام دادند جبران کنیم.»

 

#پیمان_کوروش

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador