وزارت دفاع آمریکا بخش دیگری از مدارک بدست آمده از حمله نفتکش ها در دریای عمان را منتشر کرد

    ایران در حمله به نفتکش‌ها از چه مین‌هایی استفاده کرد؛ کارشناسان ارتش آمریکا بخشی از بقایای مین‌ها را نمایش دادند…

     #نفتکش

    #سپاه پاسداران