وحشتِ روزافزون رژیم از همبستگی زنان ایران

با وجود تمام فشارها و بی‌عدالتی‌ها، این صدای اعتراض زنان ایران است که همواره در بزنگاه‌های اعتراض به گوش می‌رسد، حتی اگر مردان جامعه فقط گاهی با آنها همصدا شوند و حکومت تمام تلاش خود را برای تداوم جداسازی و آپارتاید جنسی به کار بگیرد.

گزارشی از آزاده کریمی در کیهان لندن

#زنان

#سیاست

#ایران

#جنبش۲۵۸۱

@Unikador