واکنش های احتمالی مردم، سپاه و ارتش در صورت رویارویی نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی

با وجود تلاش‌ها برای میانجیگری، از توکیو تا بغداد، #ایران به گونه‌ای خطرناک در وضعیت برخورد با قدرتمندترین نیروی نظامی جهان قرار دارد و ارزیابی نتایج رویارویی محتمل، به ظاهر در گرو حل معادله‌ای است با سه مجهول:

  • ظرفیت‌های #سپاه پاسداران برای ایستادگی
  • بضاعت‌های دفاعی #ارتش
  • واکنش محتمل #مردم نسبت به آن