واکنش طالبان به کشتن ۲۳تن از مهاجران این کشور توسط مرزبانان ایران

گروه طالبان در بیانیه ای اعلام کرد که این گروه نگرانی های عمیق خود را در مورد آنچه این گروه افراط گرا “شهادت مهاجران افغان ” خواندند ،با مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت.
در این بیانیه همچنین اضافه شده است که مقامات ایران باید با توجه به وضعیت موجود در افغانستان ، رفتار و مهربانی ، برادری اسلامی و اصول همسایگی را در رفتار خود با افغان ها در نظر بگیرند.این بیانیه در حالی صادرمیشود  که وضعیت بوجود آمده در افغانستان دست پخت گروههای افراط گرایی مانند القاعده و طالبان در این کشور است و میتوان این بیانیه را شانه خالی کردن از زیر تعهدات این گروه افراط گرای اسلامی دانست .طالبان اکنون روابط خوبی با رژیم ملاها در ایران دارد و رژیم ملاها میکوشد با سنگ اندازی در روند صلح این گروه با ایالات متحده همچنان این گروه را به عنوان اهرم فشار بر آمریکا حفظ کنند .
این درحالی است که برخی از مهاجران افغان نیروهای مرزبانی ایران را متهم کردند که ۵۷ تن را به رودخانه انداخته اند که منجر به کشته شدن حداقل ۲۳ تن از آنها شد.