واکنش شاهزاده رضا پهلوی به فاجعه «متروپل» آبادان – شریک اندوه آبادانم

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در صفحات رسمی خود به فاجعه ساختمان متروپل آبادان واکنش نشان داده و با مقایسه این فاجعه با جنایت سینما رکس آن را نماد ستم‌هایی‌ دانستند که تبهکاران انیرانی ولایت معاش بر سر ایران و ایرانی آوار کرده‌اند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#آبادان

#متروپل

@Unikador