واکنش شاهزاده رضا پهلوی به سقوط هر روزه‌ی ارزش پول ملی | جمهوری اسلامی باید برود

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ضمن اشاره به نوسنات شدید نرخ ارز در کشور و کاهش روزافزون ارزش پول ملی بار دیگر یادآوری کردند که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان قطار  ایران را دوباره بر روی ریل توسعه پایدار و بهبود رفاه عمومی باز گرداند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#پول_ملی

#انقلاب_ملی

@Unikador