واکنش شاهزاده «رضا پهلوی» به جاری شدن سیل در شهرهای مختلف ایران

#شاهزاده #رضا_پهلوی با انتشار پیامی نسبت به این فاجعه واکنش نشان داد . وی میگوید:” گستردگی این فاجعه به گواه نظر کارشناسان، نتیجه چنددهه فساد و بی‌تدبیری حاکمانی است که به جای بهره‌گیری صحیح از ثروت و منابع گسترده طبیعی و انسانی، هم‌چون قومی اشغالگر خاک کشور را نیز فروختند “….