واکنش سراسیمه خامنه‌ای به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی

یک روز پس از سخنان الهام بخش شاهزاده رضا پهلوی، خامنه‌ای با سراسیمگی هشدار داد اگر مردم به صحنه نیایند نظام پادشاهی بار دیگر مانند فرانسه و روسیه به ایران باز خواهد گشت. وی با استیصال مزدورانش را فراخواند تا مانع براندازی نظام توسط مردم معترض شوند.

#خامنه‌ای

#براندازی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador