واکنش خامنه ای به تروریست نامیده شدن سپاه و مسابقه برای همدلی با تروریستها

#خامنه_ای هم نسبت قرار گرفتن ارگان #سپاه در لیست سازمانهای تروریستی واکنش نشان داد . نکته جالب سبقت گرفتن مسئولان حکومت تروریست پرور برای حمایت از یک سازمان تروریستی است .