واکنش تند ایرانیان به همصداییِ دیکتاتور سرخ با ادعای موهوم دولت‌های عربی در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی

صدور بیانیه مشترک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و روسیه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی با اعتراض گسترده نخبگان، تحلیل‌گران، فعالان و کنشگران سیاسی روبرو شده است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند روابط خود با کشورهای منطقه را بهبود بخشیده و روسیه را «شریک راهبردی» خود می‌داند همصدایی دیکتاتور سرخ با دولت‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج همیشه فارس در مورد مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی واکنش تند بسیاری از ایرانیان را در پی داشته است.

منبع: یونیکا رسانه‌های اجتماعی کیهان لندن

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador