واکنش‌گرایان یا اپوزیسیون؟

اپوزیسیون کسانی هستند که از منطقه حرف و شعار وارد میدان عمل شوند و با مسئولیت‌پذیری و تدوین یک استراتژی هوشمندانه، توانایی خود را در تحقق اهداف نشان دهند و با یافتن ایده‌های خلاقانه و گشودن ذهن‌ها به روی تمامی منابع موجود، و درها به روی همگان، با ارائه یک برنامه جامع به وظایفی که بیشتر مردم از آن‌ها انتظار دارند، عینیت بخشند.

**تحلیلی از امیر امیری