واپسین گفتگو در پاناما؛ دادخواست پادشاهی خیرخواه و انقلاب نوین ایران

آخرین مصاحبه محمدرضا شاه پهلوی در جزیره کنتدورا (پاناما) و در برابر «دیوید فراست» بی‌گمان از زمره تلخ‌ترین، تکان‌دهنده‌ترین و هم‌هنگام درخشان‌ترین سندهای تاریخ معاصر ایران است. این گفتگو یک سال و یک روز پس از ترک ایران و ۷۵ روز پس از اشغارت سفارت آمریکا انجام شده است. در روزهایی که همه گروه‌های خلقی و چپ تمام‌قد پشت اقدامات خمینی در حذف نشان شیروخورشید از سپهر عمومی جامعه ایستاده بودند و با ساده‌سازی‌های ایدئولوژیک تاریخ ایران را تاریخ ستم جا می‌زدند، شاه برای نخستین‌بار به اراده خطرناک روح‌الله خمینی بر حذف تاریخ ملی، وارونه‌نُمایی گذشته و تصفیه اذهان و اعیان از نمادها و رسم‌های کهن ایران‌زمین هشدار داد؛ « در پندار خمینی تاریخ ایران با شخص خودش از بهمن پنجاه‌وهفت آغاز شده است… از دید خمینی تاریخ ایران و هر آنچه پیش از قدرت‌گیری او وجود داشته باید محو شود

نویسنده: امیر یحیی آیت‌اللهی،  پژوهشگر ساکن آلمان در زمینه فلسفه و علوم سیاسی

منبع: فصلنامه نظری-راهبردی فریدون

#ایران_معبد_ماست

#پهلوی

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador