وال استریت ژورنال: اروپا و دموکرات‌ها باید از اقدامات پرزیدنت ترامپ مقابل رژیم ایران سپاسگزار باشند

با گذشت زمان وجوه نا پیدا از سیاست پرزیدنت ترامپ هویدا میشود . این سیاست به قدری هوشمندانه ترسیم و اجرا میشود که با وجود تنش آفرینی ملایان در منطقه برای ایجاد فشار بر بازار انرژی و در نتیجه فشار افکار و سیاستمداران بر سیاستهای دونالد ترامپ ، بازار نفت بدور از تنش های منطقه ثبات خود را حفظ کرده است …..

#یونیکا

#دونالد_ترامپ

#سیاست_ترامپ