وال‌استریت‌ ژورنال: عشقِ ممنوعه‌ خامنه‌ای و حزب دموکرات آمریکا

رهبر جمهوری اسلامی و زیردستانش عاشق تکرار دیدگاه‌های افراد برجسته حزب دموکرات درمورد شکست کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ‌اند. خامنه‌ای عشق ممنوعه‌ای به دموکرات‌های آمریکا دارد زیرا با حضور آنها ملاها در به‌سخره‌گرفتن‌ مکرر آمریکا ابزار‌های بیشتری در اختیار خواهند داشت.

** مقاله‌ای مشترک به قلم ری تکیه و روئل مارک گِرِکت

#سیاست

#خامنه‌ای

#جو_بایدن

@Unikador