واقعیت نفرت انگیزی که در حرفهای روحانی خودنمایی می کند – نکته نوشت

اگرچه حاکمان تبهکار به دادن وعده های دروغ شهره هستند، اما دستکم در عمل به این وعده که کوچک شدن «سفره مردم» را بی اهمیت می شمارند، سرسختانه به عهد خویش وفادار مانده اند….
#یونیکا
#سفره_مردم
#منصور_امان