واقعیت ماجرای میدان گازی آرش در گفتگوی ویژه با دکتر حسن منصور و دکتر پرویز مینا

پس از طرح ادعاهای واهی و سراسر کذب پیرامون مسئله تمامیت ارضی ایران، توسط کشورهای خلیج فارس با حمایت روسیه و چین در چند روز گذشته، به تازگی کویت، عربستان و عراق ادعاهایی نیز درباره سهم ایران در میدان گازی مشترک «آرش» مطرح کرده‌اند و قصد مصادره حق ۴۰ درصدی ایران از این حوزه گازی مشترک را دارند.

در این‌باره گفتگویی ویژه داشتیم با دکتر حسن منصور، اقتصاددان و دکتر پرویز مینا، مدیر روابط بینالملل شرکت ملی نفت ایران شاهنشاهی و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت‌کش ایران شاهنشاهی.

#گفتگوی_ویژه

#ایران_را_پس_میگیریم

#میدان_آرش

@Unikador