واشنگتن پست: تغییر رژیم در ایران نباید به عنوان یک تابو قلمداد شود

 ری تکیه و رائول مارک گرشت در واشنگتن پست نوشته اند:

آمریکایی‌ها باید بدانند دنباله روی از سیاست تغییر رژیم در ایران گستاخانه نیست. عملی، مقرون به صرفه، انسانی و به غایت آزادی خواهانه است.

#تغییر_رژیم

#براندازی

#رسانه_خارجی

@Unikador