واشنگتن اگزماینر: بایدن، برجام و هنرِ حماقت

تاریخ پر است از اشتباهاتِ سیاسی و همچنین دولت‌مردانی که لقبِ احمق بر آنها نهاده‌اند. اما بایدن گویا می‌خواهد خود را در صدر این جایگاه ببیند. واشنگتن اگزماینر در یادداشتی تحلیلی عطش و اشتیاق او برای رسیدن به توافق با ملاها را«هنرِ حماقت» می‌نامد.

#جو_بایدن

#هنر_حماقت

#سیرک_مذاکرات

@Unikador