هیچ‌ سرمایی آتش خشم ملت ایران را خاموش نمی‌کند! ادامه کمپینِ اعتراضی به مماشتگران غربی در وین

پنج‌شنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۲ گزارشی از ادامه کمپین اعتراضی میهن‌دوستان مقیم اتریش مقابل محل مذاکرات هسته‌ای رژیم با قدرت های جهانی در هتل کوبورگ.

#مذاکرات_هسته‌ای

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#دیگر_بس_است

@Unikador