هوشیار باشیم! اتحاد شوم علیه شاهزاده رضا پهلوی

امروز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۲۵۸۱، وحید بهمن، دانش‌آموخته و پژوهشگر تاریخ در پیامی توئیتری بر هوشیاری ما در مواجهه با اتحاد شومی که بین فرقه رجوی و گروه‌های ضد کُردی و نوچه‌ها و لات‌های غشی برای تخریب چهره‌ی شاهزاده رضا پهلوی ایجاد شده تاکید کرد.

#من_وکالت_میدهم

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

@Unikador