هوشیاری مثال زدنی زنانِ ایران در برابرِ نقشه‌های شومِ رژیم برای منحرف کردن انقلاب ملی ایران

صرفا «زنانه» قلمداد کردن انقلاب ملی به دلیل شعار «زن، زندگی، آزادی» از سوی برخی جریانات، این بهانه و فرصت را به حکومت داد تا حق مردم برای تغییر ساختار سیاسی را به خواست «حجاب اختیاری» محدود کند اما زنان و دختران تا امروز زیر بار جنگ زرگری حکومت با حجاب اجباری نرفته و اجازه نداده‌اند حجاب به موضوع اصلی آنها در مبارزات سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. زنان ایران دوشادوش مردان خواستار تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند تا با جایگزین شدن یک حکومت سکولار و دموکرات بجای جمهوری اسلامی از حقوق انسانی و شهروند خود بهره‌مند شده و به «برابری حقوقی» در کنار «آزادی» دست یابند.

نویسنده: روشنک آسترکی

منبع: کیهان لندن

#انقلاب_ملی_ایران

#برای_ایران

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador