هنگامه‌ی برآمدن منجی مشروطه در سایه روشن بیم بریده شدن رشته های بقای کشور

امروز شعار «رضاشاه روحت شاد» و «شاهنشاه روحت شاد» که پی‌ در پی در اعتراضات و تجمعات مختلف مردم ایران از جمله در خارج کشور سر داده می‌شود، در نبردی نابرابر از دل جامعه جوشیده و بر هزاران هزار زبان جاری شد. شعاری که در کنار ده‌ها شعار و دیوارنویسی مشابه دیگر نشان می‌دهد مردمی که چهار دهه «جمهوری اسلامی» و نتایج «شورش۵۷» را زندگی کرده‌اند، می‌دانند که برای گذار کم‌هزینه از مشروعه‌ی نامشروع جمهوری دین فروشان اسلامی به یک ایران متحد و دموکرات و سکولار باید مسیر مشروطه و حاکمیت ملت و راه رضاشاه را ادامه دهند.

 

#رضا_شاه_روحت_شاد
#شاهنشاه_روحت_شاد
#ایران_معبد_ماست
@Unikador