هم‌میهنان در تفلیس گرجستان برای اعطای وکالت به شاهزاده به خیابان آمدند

شنبه ۱ بهمن ۲۵۸۱ جمعی از ایرانیان مقیم تفلیس گرجستان با تجمع در یکی از میادین این شهر، ضمن اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی، شعار‌هایی علیه رژیم نکبت اسلامی سر دادند.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador