همدانی‌ها با شعار‌هایی علیه رژیم به خیابان آمدند

یکشنبه ۲۶ شهریور‌ماه وید‌ئو‌های همرسانی شده از همدان روایتگر این است که هم‌میهنان در این شهر در خیابان بوعلی با سر دادن شعار علیه رژیم به خیابان آمدند. گزارش‌های میدانی از اقدام به شلیک نیرو‌های سرکوب به سمت مردم حکایت دارد.

#همدان

#زن_زندگی_آزادی

#مرد_میهن_آبادی

@Unikador