هفت نکته کلیدی پیام تاریخی شاهزاده رضا پهلوی در آستانه‌ی فرا رسیدن روز مهسا

هفت نکته کلیدی پیام تاریخی شاهزاده رضا پهلوی در آستانه‌ی فرا رسیدن روز مهسا و نخستین سالگرد انقلاب ملی ایران:

۱. بازپس‌گیری ایران

۲. درد ملی، درمان ملی

۳. همبستگی شکوهمند ملی و نمایش آن در داخل و خارج کشور

۴. حضور میلیونی – جمعیتی بزرگ و در بالاترین سطح همبستگی

۵. موج نوینی از انقلاب ملی

۶. دوری گزیدن از تفرقه‌انگیزان

۷. هشدار به دستگاه سرکوب، ساعت عدالت و حق دفاع مشروع

 

#انقلاب_ملی_ایران

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador