هفتمین روز اعتراضات ׀ صدای مردم آبادان به شهرری رسید

با گذشت حدود یک هفته از فرو ریختن برج متروپل آبادان و شکل‌گیری اعتراضات مردمی گسترده در این شهر، گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده از ادامه‌دار بودن سوگواری‌ها و اعتراضات در برخی شهرهای دیگر حکایت دارند.

#اعتراضات_سراسری

#آبادان

#تیر_نزن

@Unikador