هشدار ناتو به رژیم ملاها، دست از حمایت پوتین بردارید | رسانه‌های جهان | چهارشنبه ۲۱ تـیر ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador